Kolejna dotacja z Ministerstwa Kultury przyznana!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki konkursu Dziedzictwo Kulturowe Ochrona Zabytków na rok 2017. Z wielką radością informujemy, że oba nasze wnioski zostały bardzo wysoko ocenione i uzyskały dofinansowanie. Dzięki temu będziemy kontynuować projekt ratowania, konserwacji i renowacji stropu nad nawą główną, a także zmodernizujemy system przeciwpożarowy, dostosowując go do najnowszych standardów.

Serdecznie dziękujemy!