V4 Heritage Academy 2018

W piątkowy ranek (13.07.2018) gościliśmy liczną grupę przedstawicieli z krajów V4 (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), a także z Ukrainy i Niemiec. Wszyscy pracują na co dzień w sektorze dziedzictwa, zawodowo lub naukowo związani są z zarządzaniem lub ochroną miejsc historycznych.

Spotkanie odbyło się w ramach 9. edycji kursu letniego na temat zarządzania miejscami z Listy UNESCO w krajach wyszehradzkich. Trwające tydzień szkolenie jest w tym roku poświęcone wielokulturowemu dziedzictwu Śląska, w szczególności Kościołom Pokoju w Jaworze i Świdnicy.

Głównym tematem spotkania stały się aktualnie prowadzone prace konserwatorskie, problem zarządzania obiektem UNESCO, historyczne wątki powstania Kościoła Pokoju w Jaworze, a także temat istnienia Parafii Ewangelickiej w Jaworze.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego tegoroczna formuła została znacznie rozszerzona z racji wpisania go w wydarzenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Kurs odbywa się pod patronatem Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Celem organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury kursu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.