Odnośniki

Dzwony Kościoła Pokoju

Wieża Kościoła Pokoju została wzniesiona dopiero po 53 latach od zakończenia budowy obiektu. Jego dolna kondygnacja mieści obecnie główne wejście do świątyni. Górną część nakrytą barokowym hełmem zajmuje dzwonnica. Mieszczą się tam trzy dzwony uszkodzone w latach
50-tych XX wieku. Zostały one odnowione we wrześniu 2005 roku. Nadano im wtedy imiona: Wiara, Nadzieje i Miłość.
W chwili obecnej w każdą niedzielę oraz w święta, dzwony nawołują wiernych na nabożeństwo.