11244917_1005334749486210_1409517019261610917_n

Udogodnienia dla turystów

Na autostradzie A4 pojawiły się duże, brązowe znaki kierujące do Kościoła Pokoju w Jaworze. Stanowią one spore udogodnienie dla turystów i podróżujących. Tablice zostały ulokowane przy zjazdach na węzłach: Legnica (kierunek – Olszyna/Jędrzychowice – Wrocław) oraz Wądroże Wielkie (kierunek – Wrocław – Olszyna/Jędrzychowice).
Nowe oznakowanie turystyczne ma ułatwić wybór najkrótszej drogi dojazdowej do jednego z trzech na Dolnym Śląsku obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.