Kalen­da­rium wyda­rzeń

Maj 2017

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
  • Nabo­żeń­stwo w Jawo­rze
8
9
10
11
12
13
14
  • Cen­tral­ne die­ce­zjal­ne uro­czy­sto­ści 500 lat Refor­ma­cji.
15
16
17
18
19
20
  • Inau­gu­ra­cyj­ny Kon­cert Poko­ju
21
  • Nabo­żeń­stwo w Jawo­rze
22
23
24
25
  • Świę­to Wnie­bo­wstą­pie­nia
26
  • Noc­ne zwie­dza­nie Kościo­ła Poko­ju
27
28
  • Nabo­żeń­stwo w Nowym Koście­le
  • Nabo­żeń­stwo w Jawo­rze
29
30
31