Proboszcz i rada parafialna

Proboszcz


Ksiądz Tomasz Stawiak
– proboszcz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Jaworze. Ordynowany został 2 marca 2003 roku, zaś w lutym 2009 roku wybrany na 24. z kolei, a pierwszego po wojnie proboszcza w historii Kościoła Pokoju.

Rada parafialna

Wybrana 11 września 2016 r. na kolejnych 5 lat.