Elementy Kościoła Pokoju

Ambona

3 września 1670 r. członkowie rady parafialnej zlecili legnickiemu rzeźbiarzowi Matthausowi Knotte wykonanie ambony wg zaprezentowanego przez niego wcześniej modelu. Ustawiono ją przy północnej emporze. Kielich ambony wspiera się na rzeźbie anioła trzymającego w ręku otwartą Ewangelię. Legenda głosi, że ów anioł jest „naturalnej wielkości”, tak więc turyści z całego świata przyjeżdżają, aby zobaczyć jak duże są anioły.
Bogato zdobiona balustrada ambony ukazuje sześć postaci ze Starego i Nowego Testamentu: Mojżesza, ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, jak również św. Jana Chrzciciela. Baldachim ambony wieńczy postać Chrystusa Zmartwychwstałego, który trzyma chorągiew symbolizującą jego zwycięstwo nad śmiercią. Pod zwieńczeniem ambony umieszczono rzeźbę ukazującą wzlatującą gołębicę – symbol Ducha Świętego, który ma oświecać duchownego wygłaszającego kazania. Prace nad złoceniem ambony powierzono George Flegelowi. Zabytkowa ambona została odrestaurowana w 2005 roku dzięki środkom z Fundacji Eriki Simon.

Chrzcielnica

Pierwszym elementem wystroju, który pojawił się we wnętrzu kościoła, była chrzcielnica. Została ufundowana w 1656 r. przez Georga von Schweinitza. Jej podstawę zdobią herby rodziny fundatora, cztery postacie aniołów oraz werset z Ewangelii wg św. Marka (Mk 16,16): „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”. W 1694 roku jaworski mieszczanin Georg Lader ufundował do niej srebrną misę.

Organy

fot. Zbigniew Gol

Organy zbudowane zostały po raz pierwszy w 1663 r. przez legnickiego konstruktora Johanna Hofrichtera i miały początkowa 26 głosów grających. Organy wymagały częstych i kosztownych napraw, w związku z czym w 1855 r., na dwusetlecie kościoła, wymieniono je na nowe. Budowniczym nowego instrumentu został Aleksander Lummert z Wrocławia. Instrument posiadał również 26 głosów. W roku 1896 zostały nowe organy rozbudowane przez firmę Henryka Schlaga ze Świdnicy. Dodano wtedy jeszcze jedną klawiaturę i pięć nowych registrów. Rekonstrukcja organów przeprowadzona w latach 2000-2005 przez firmę Hermann Eule Orgelbau z Budziszyna przywróciła oryginalną dyspozycję instrumentu zbudowanego w 1855 przez Aleksandra Lummerta.

Ołtarz

Ołtarz główny o wysokości 9,2 m i szerokości 5 m ufundowany przez ród Hochbergów w roku 1672 jest dziełem mistrza stolarskiego Michała Schteudnera z Kamiennej Góry. Obraz przedstawia „Jezusa w Getsemane”, który został podarowany kościołowi z okazji dwustulecia jego istnienia. Pierwotny obraz ołtarzowy przedstawiał „Ostatnią Wieczerzę”. Po prawej stronie ołtarza znajduje się drewniana rzeźba polichromowana przedstawiająca Mojżesza z tablicą przykazań, zaś po drugiej stronie figura Jana Chrzciciela z krzyżem owiniętym w chorągiew. Nadbudowa ołtarza w formie zbliżonej do trójkąta, ozdobiona jest trzema figurami aniołów, które trzymają wstęgi z napisem „sanctus”. Ostatnia renowacja ołtarza miała miejsce w 2005 r.

Kaplica chrztów

Na północno-wschodnim przedłużeniu nawy bocznej znajdują się drzwi prowadzące do zakrystii. To w części dobudowane (1704) i w części utworzone z nawy bocznej pomieszczenie służyło za halę chrztów. Dziś pełni funkcję kaplicy zimowej i zakrystii. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz z 1715 r. ufundowany przez baronową von Hochberg, panią na Roztoce, w którym zamiast obrazu ołtarzowego, znajdował się odsyłacz do Ewangelii Św. Marka (Mk 10) „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…”
W 300 lat po powstaniu ołtarza Parafia otrzymała od jaworskiej artystki, p. Iwony Lopko, obraz nawiązujący do wskazanego tekstu. Ołtarz z nowym obrazem poświęcono 13 września 2015 r. w dniu obchodu jubileuszu 360-lecia Kościoła Pokoju.