Kim jesteśmy?

Luteranie to szczęśliwi ludzie, którzy należą do Kościoła Ewangelii i Łaski Chrystusowej. Ludzie, którzy wierzą, że zostali odkupieni bezcenną krwią Chrystusa i wiedzą, że choćby świat pełen był diabłów, to Królestwo i tak pozostanie ich, bo są objęci obietnicą Zbawiciela.

To wszystko pozwala im być radosnymi, wolnymi i pełnymi nadziei. Wolnymi od kompleksów i strachu przed światem. Wręcz przeciwnie, chcą świat poznawać, zrozumieć i w świecie żyć. Z Bożego rozkazu czynią sobie ziemię poddaną i biorą za nią odpowiedzialność, bo odpowiedzialność to to, co najbliższe luterańskiemu sercu. Oczywiście poza wolnością i Ewangelią.