Dzi­siej­sze­go ran­ka gości­li­śmy w mura­ch naszej „Pereł­ki” gości z Miej­sko – Gmin­nej Orkie­stry Dętej OSP ze Sta­wi­szy­na.WIĘCEJ…