Jedna z najcenniejszych ewangelickich Biblii ołtarzowych w domu!

Do Kościoła Pokoju w Jaworze wróciła odnaleziona i odnowiona Biblia pochodząca z 1662 roku. Jest to egzemplarz piątego wydania tzw. Biblii Weimarskiej. Księga zawiera oryginalny tekst przekładu Marcina Lutra z 1545 roku uzupełniony o komentarze edytorskie.

Tłumaczenia Nowego Testamentu Luter dokonał w 1522 roku podczas pobytu na zamku Wartburg. Przekład Starego Testamentu powstał w 1534 roku.

Biblia wg tłumaczenia ks. dr. Marcina Lutra szybko zyskała popularność, którą zawdzięczała zrozumiałemu przekazowi biblijnych treści, a także szybkiemu rozprzestrzenianiu się druku w XVI-wiecznej Europie.

Autorką prac konserwatorskich i restauratorskich jest pani Magdalena Niedźwiadek, która pracowała pod kierunkiem pani dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry.Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na zdj. po powrocie „do domu” Biblia stała się obiektem zainteresowania.