Koncert Galowy” Galerion 2018″ – 5. Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

17 września o godz. 18.00 w Kościele Pokoju w Jaworze odbył się 5. Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „GaleriON 2018”.

Przegląd organizowany jest od 2012 roku przez Stowarzyszenie MOTYL, przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jest to jedna z form aktywizacji społeczno-kulturalnej osób niepełnosprawnych poprzez sztukę, mająca również na celu pomoc dolnośląskim niepełnosprawnym artystom amatorom i twórcom w rozwoju ich umiejętności i talentów, a także publiczną prezentację i promocję ich twórczości.

Doświadczenia organizatorów pokazują, że przegląd  inspiruje osoby niepełnosprawne, w różnym wieku, do twórczości i różnych form aktywności kulturalnej. Możliwość zaprezentowania się poprzez internet lub przed publicznością motywuje do pisania, malowania, śpiewani. Uczestnicy przygotowując się do kolejnych edycji GaleriON, poszukują, wymyślają, wybierają, tworzą, ćwiczą, „podglądają innych”, doskonaląc umiejętności i przełamując twórcze niepokoje. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi w przełamywaniu barier oraz niezwykłego talentu!

Fot. Aniela Prokopiak oraz UM Jawor