Kościół Pokoju w Jaworze zwycięzcą konkursu „Zabytek Zadbany”

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Jury poddało ocenie jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach zgłoszonych do konkursu. Podczas obrad, w kategorii architektura i budownictwo drewniane, wyłoniono następującą listę nominowanych:

– Duszniki-Zdrój, młyn papierniczy – Muzeum Papiernictwa (woj. dolnośląskie)
– Jawor, Kościół Pokoju (woj. dolnośląskie)
– Żołędowo, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (woj. kujawsko-pomorskie)

Spośród nominowanych to właśnie Kościół Pokoju w Jaworze został najwyżej oceniony!

„Zabytek Zadbany” to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs dot. zabytków.

Pora podziękować tym, dzięki którym możemy się cieszyć z lauru w konkursie „Zabytek Zadbany”.

I tak dziękujemy:

– Anieli Prokopiak, menadżerce Kościoła Pokoju, za ogromny trud związany z przygotowaniem i koordynowaniem wniosku,
– dr. Grzegorzowi Grajewskiemu, dyrektorowi dolnośląskiego NID, za wspaniałą opinię dot. naszej aplikacji,
– konserwatorom: Krzysztofowi Owsianemu, Annie Owsiany, Pawłowi Dyczewskiemu wraz z zespołami, za świetnie wykonaną pracę,
– niezawodnemu i niezastąpionemu dr. Ulrichowi Schaafowi z UMK w Toruniu za bezustanny nadzór i pełną kontrolę nad prowadzonymi pracami,
– Burmistrzowi Emilianowi Berze i Pani Sekretarz Gminy Monice Żmijewskiej za bezcenną pomoc logistyczną na finiszu projektu,
– Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego dziękujemy za wieloletni mecenat, który pozwolił nam uczynić Kościół Pokoju Zabytkiem Zadbanym,
– członkom komisji konkursowej za docenienie naszej ciężkiej pracy, którą udowodniliśmy, że nie zawsze liczą się tylko pieniądze, bo inwestycyjnie nie mogliśmy się równać z innymi zgłoszonymi obiektami, ale równie ważny jest pomysł, praca i konsekwencja,
– wszystkim, którzy trzymają kciuki za nasz wspaniały kościół chcemy przekazać, że przecież noblesse oblige – szlachectwo zobowiązuje i już jutro zaczynamy od wiosennych porządków w kościele (zaczynamy o godz. 17:00), a niebawem rozpoczyna się, kolejny, największy od 15 lat etap prac konserwatorskich.