Uroczystość konfirmacji 31.10.2017

31 października, w pamiątkę 500 lat Reformacji, odbyła się uroczystość konfirmacji – ceremonia ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi. W obecności rodzin i zboru do konfirmacji przystąpiły: Joanna Stawiak oraz Olga Tarasiewicz.

Konfirmacja w kościele ewangelickim jest osobistym potwierdzeniem sakramentu Chrztu Świętego oraz złożeniem ślubowania wierności Kościołowi. Ceremonię poprzedza okres przygotowań zwany naukami konfirmacyjnymi, który kończy się publicznym egzaminem. W naszej parafii odbył się on dwa tygodnie przed konfirmacją, w niedzielę 22 października.

W dniu konfirmacji luteranie po raz pierwszy przystępują do Sakramentu Komunii Świętej. Nabywają też pełni praw wynikających z bycia członkiem kościoła luterańskiego

Podczas nabożeństwa nastąpiło również uroczyste wstąpienie trzech osób do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Podczas konwersji osoba pragnąca wstąpić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przysięga wierność aż do śmierci Chrystusowi oraz nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a także dbanie o dobro wspólnoty.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił proboszcz parafii ks. Tomasz Stawiak. W uroczystości brał również udział emerytowany ks. Georg Friedrich Metzger z Offenbach.