Dziękczynne Święto Żniw

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie” Ps 145,15

Zgodnie z tradycją, w pierwszą niedzielę października nasz kościół wypełnił się wspaniałymi i pachnącymi darami. Na ołtarzu znalazły się warzywa i owoce pochodzące z przydomowych gospodarstw, a także wyjątkowy bochenek chleba. Każdy parafianin podzielił się tym, czym natura hojnie go w tym roku obdarowała.

Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się wniesieniem chleba przez dzieci i pobłogosławieniem go przez proboszcza parafii ks. Tomasza Stawiaka.

Dziękczynne Święto Żniw to czas, kiedy w szczególny sposób możemy dziękować Bogu nie tylko za plony zebrane przez rolników, ale również za błogosławieństwo i codzienną opiekę naszego Pana. Okres ten przypomina nam o bliskim związku człowieka z naturą, a przede wszystkim o wdzięczności jaką powinniśmy czynić Bogu za całe stworzenie. Dziękczynne Święto Żniw zachęca nas do okazywania miłości i miłosierdzia potrzebującym.