Egzamin konfirmacyjny

W 18. niedzielę po Trójcy Świętej, zaś dwa tygodnie przez uroczysty ślubowaniem wierności Bogu i Kościołowi, dwie konfirmantki uczestniczyły w pokazowym egzaminie, który ma na celu zaprezentowanie zagadnień omawianych podczas okresu przygotowawczego na lekcjach religii. Jest również idealny moment do przypomnienia parafianom wiadomości z zakresu nauki Kościoła ewangelickiego. Warunkiem przystąpienia do publicznego egzaminu, który odbywa się w czasie nabożeństwa, jest wcześniejsze zaliczenie tzw. egzaminu wewnętrznego, szczegółowo sprawdzającego zdobytą wiedzę.

31. października do konfirmacji przystąpią: Joanna Stawiak oraz Olga Tarasiewicz.

Konfirmacja, choć nie ma rangi sakramentu, jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu ewangelika. W odniesieniu do sakramentu Chrztu Świętego, młody człowiek, osobiście ślubuje o wierność Bogu i Kościołowi. Przyjmuje jednocześnie na siebie prawa i obowiązki wynikające z bycia członkiem Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. W czasie konfirmacji ewangelicy po raz pierwszy przystępują do sakramentu Komunii Świętej, który zawsze jest udzielany wiernym pod dwoma postaciami – chleba i wina.