Jubileusz Pięciuset Lat Reformacji

Rok 2017. Ewangelicy na całym świecie obchodzą jubileusz Pięciuset lat Reformacji.

W związku z tym w najbliższą niedzielę, wyjątkowo,  nie będzie nabożeństwa w Jaworze. Spotykamy się we Wrocławiu, w katedrze Marii Magdaleny przy ul Szewskiej o godz. 11.00, gdzie odbędzie się nabożeństwo jubileuszowe. Wezmą w nim udział ewangelicy, zaproszeni goście ekumeniczni oraz sympatycy Kościoła. Nabożeństwo będzie ze Spowiedzią i Komunią Świętą.

Zapraszamy serdecznie!

Jubileusz Pięciuset Lat Reformacji