Kościół Pokoju Pomnikiem Historii

Po dwunastu latach starań ze strony Parafii, Kościół Pokoju, rozporządzeniem Prezydenta RP, został uznany Pomnikiem Historii. 15 marca prezydent Andrzej Duda, w obecności Wicepremiera – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz licznie zgromadzonych gości wręczył, akt rozporządzenia proboszczowi ks. Tomaszowi Stawiakowi.

Serdecznie dziękujemy dr. Grzegorzowi Grajewskiemu z Narodowego Instytutu Dziedzictwa za przygotowanie perfekcyjnego wniosku, pani Minister Elżbiecie Witek za wspieranie tego pomysłu u Prezydenta i Ministra Kultury oraz wszystkim zaangażowanym w projekt.