Poświęcenie tablicy pamiątkowej w Nowym Kościele – 500 lat Reformacji na Śląsku

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483–1546) umieścił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które dotyczyły nadużyć w Kościele, związanych przede wszystkim ze sprzedażą odpustów. Myśl Lutra, dzięki wynalazkowi druku, w krótkim czasie zyskała wielu zwolenników.

O nauce Reformatora usłyszał również Georg von Zedlitz, szlachcic śląski, który zafascynowany nową myślą teologiczną wysłał do augustiańskiego mnicha swoich posłańców z pozdrowieniem. W odpowiedzi ks. dr Marcin Luter delegował na ziemie śląskie swojego ucznia i współpracownika ks. Melchiora Hoffmanna.

Już w 1518 roku dotarł on do niewielkiej miejscowości o nazwie Nowy Kościół nieopodal Świerzawy, gdzie na zamku Zedlitzów wygłosił pierwsze na tych ziemiach kazanie w duchu ewangelickim. Wydarzenie to zapoczątkowało rozwój Reformacji na terenie całego Śląska, a miejscowość ta stała się swoistym centrum nauki.

Na pamiątkę tych wydarzeń, w ramach jubileuszu 500-lecia Reformacji, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy w miejscu pierwszego ewangelickiego nabożeństwa w naszym regionie. Była to okazji do refleksji nad wydarzeniami, które dały początek nowej kulturze i religii.

Dokonano również nasadzenia dwóch sadzonek jabłoni, które przywieziono prostu z regionu Wittenbergi, na znak pokoju i wspominając słowa Marcina Lutra: „Gdybym nawet wiedział że jutro świat przestanie istnieć to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni.”

Fot. UM Jawor