Uroczystość Konfirmacji 20.05.2018

20.05.2018 odbyła się uroczystość konformacji – ceremonia ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi. W obecności rodzin i zboru do konfirmacji przystąpiła Maja Nowak.

Konfirmacja w kościele ewangelickim jest osobistym potwierdzeniem sakramentu Chrztu Świętego oraz złożeniem ślubowania wierności Kościołowi. Ceremonię poprzedza okres przygotowań zwany naukami konfirmacyjnymi, który kończy się publicznym egzaminem. W naszej parafii odbył się on dwa tygodnie przed konfirmacją, w niedzielę 13 maja.

W dniu konfirmacji luteranie po raz pierwszy przystępują do Sakramentu Komunii Świętej. Nabywają też pełni praw wynikających z bycia członkiem kościoła luterańskiego

Podczas nabożeństwa nastąpiło również uroczyste wstąpienie dwóch osób do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Podczas konwersji osoba pragnąca wstąpić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przysięga wierność aż do śmierci Chrystusowi oraz nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a także dbanie o dobro wspólnoty.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił proboszcz parafii ks. Tomasz Stawiak.