Zakończenie kolejnego etapu prac konserwatorskich

Z końcem października zakończył się ostatni etap prac konserwatorskich przepięknego stropu oraz prac w obrębie IV kondygnacji empory zachodniej. Zadanie polegało m.in. na oczyszczeniu powierzchni z zabrudzeń, podklejenie łuszczącej się warstwy malarskiej, impregnacji drewnianego podłoża, uzupełnienie ubytków drewna i zaprawy oraz zabezpieczenie warstwy malarskiej.
Projekt możliwy był dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.